Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi

So stvari, ki se jih ne da kupiti. In ena takšnih je ugled, ki velja za nekakšno neotipljivo premoženje. Podjetje si lahko ugled, poleg tega seveda, da dela dobro in transparentno, poveča tudi z dobrim PR-jem. Odnosi z javnostmi so nekakšna umetnost vodenja komunikacije med organizacijo in njenimi javnostmi. Celotnega procesa se je potrebno lotiti celostno in načrtovano, kar pomeni, da morate obenem biti raziskovalec, svetovalec, strateg, posrednik …

Naša prioritetna naloga je skrbeti za osebnost vaše blagovne znamke in jo skozi zgodbe negovati ter razvijati, zgraditi in zaščititi javno podobo podjetja, predstaviti pozitivno zgodbo in ublažiti škodo, ko so novice slabe … To pa je izvedljivo samo z izgradnjo kakovostnih in dolgotrajnih odnosov z javnostmi, mediji in drugim strokovnjaki na vašem področju.

DELOVNI PROCES

Če želimo vlogo »piarovca« dobro opravljati, potem je nujno, da vaše podjetje poznamo v drobovje. Pred začetkom si vzamemo čas, da vas dobro spoznamo, pregledamo ves material, ki je na voljo, se podučimo o vaših storitvah oziroma produktih (prednostih in slabostih), o vaši konkurenci in navsezadnje tudi o vaših ciljnih javnostih. Pomembno je, da poznamo vašega kupca oziroma uporabnika.
1

Priprava

Najprej pripravimo natančno analizo obstoječega stanja, potem se lotimo priprave komunikacijske infrastrukture in kratkoročnih ter dolgoročnih načrtov. Sodelovanje poteka tesno z vašo ekipo, saj je to edini način, da dosežemo zastavljene cilje.
2

Izvedba

V proces priprave sporočila za javnost vas vedno vključimo, saj samo tako dosežemo točno tisto, kar želimo. Ko je vsebina pripravljena in ima zeleno luč z vaše strani, ga distribuiramo do vaše ciljne publike in merimo rezultate. Vsako vsebino pripravimo z jasno vizijo in strateškim pristopom.

DIGITALNI ODNOSI Z JAVNOSTMI

Način komunikacije je v zadnjih letih doživel popoln preporod. Če je ta pred časom bila predvsem enosmerna, je danes popolnoma drugače. Z razmahom socialnih omrežij se je življenjska doba novice skrajšala, se je pa zato na drugi strani povečala njena moč. Pojavile so se nove oblike komunikacije, kot so blogi vlogi, vplivneži … In temu so se morali prilagoditi tudi odnosi z javnostmi.

ODNOSI Z MEDIJI

Mediji so kot nekakšni poslovni partnerji, zato je odnose z njimi treba redno negovati. To pomeni, da jih redno obveščamo o pomembnejših stvareh, ki so se zgodile, vendar v zmernih količinah. Na drugi strani pa moramo tudi mi biti njim na voljo, ko nas potrebujejo.

INTERNO KOMUNICIRANJE

Javnost, ki je prisotna prav v vsaki organizaciji oziroma podjetju je interna javnost – zaposleni. Interna javnost je pogosto zapostavljena. Načrtovano in kakovostno interno komuniciranje v podjetju pri zaposlenih poskrbi za dodatno motivacijo in povečanje sinergije. Pomembno je, da imajo vsi deležniki jasno sliko o dogajanju in ambicijah podjetja. To lahko dosežemo z redno pripravo internih biltenov, intranetom …

KRIZNO KOMUNICIRANJE

Krizno komuniciranje postaja vse pomembnejše in razlog za to so, ponovno, socialna omrežja, saj se informacije razširijo hitreje, prav tako pa obstaja večja nevarnost nepravilnosti. Pri komunikaciji je potrebno biti zelo previden. Negativne posledice se lahko kažejo kot bojkot storitev, nenaklonjenost javnosti, finančna izguba … Takšnim situacijam se ni mogoče izogniti, se je pa nanje mogoče dobro pripraviti. To lahko naredimo tako, da predvidimo določene krizne situacije (delovna nesreča, stavka, …) in pripravimo strateški načrt zanje.